indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title Drezno-antyfaszystowskie blokady
 
Subtitle
 
Description
Dzisiaj planowane są masowe blokady największego w Europie marszu neonazistowskiego. Organizatorzy antyfaszystowskich protestów spodziewają się ok. 260 autobusów z 13 000 przyjezdnych. Tegoroczna mobilizacji uchodzi za największą od wielu lat. Wkrótece pełniejsza relacja.<br/><br/><strong>13.15</strong> Policja okrąża Most Karola; 3500 osób zmierza na Wiener Platz, gdzie za 15 minut ma zagrać Konstantin Wecker. <br/><br/><strong>13.00</strong> Ruszyły blokady. Organizatorzy na bierząco monitorują sytuację, wzywając wsparcie do miejsc, w których przebywa za mało ludzi.<br/><br/> Więcej informacji:<br/><a href="http://www.antifa.de">antifa.de</a><br/><a href="http://dresden-nazifrei.com/">Dresden-nazifrei.com-relacja na żywo</a>
 
Article Text

 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!