indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title 11 listopada: relacja na żywo
 
Subtitle
 
Description
Trwają przygotowania do dzisiejszych akcji antyfaszystowskich. O ich przebiegu będziemy informować na bieżąco. W poniższym linku najważniejsze informacje od organizatorów: <a href="http://11listopada.org/wiadomosc/infozbiorcze">ważne informacje</a>
 
Article Text
wstawiam, did
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!