indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title 21 maart Internationale Anti Navo actiedag
 
Subtitle
 
Description De NAVO bestaat 60 jaar, al bijna even lang wordt er tegen geprotesteerd door actievoerders in de verschillende lidstaten. Eerst omwille van de rol die de Navo speelde in het escaleren van de koude oorlog en de nucleaire bewapeningswedloop, later ook omwille van de expansionistische rol en de uitbreiding van het werkgebied tot ver buiten de buitengrenzen van deze alliantie. Reeds jaren lang nemen Nederlandse actievoerders deel aan de erg succesvolle Bomspottingacties in België en wordt actie gevoerd tegen de Navo basis in Volkel waar Amerikaanse kernkoppen opgeslagen zijn. Dit jaar organiseert <a href="http://ontwapen.wordpress.com/">Ontwapen!</a> ook een herovering van <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2009/02/57559.shtml">Nieuw Milligen</a>. <br/><br/>Als voorproefje op de internationale actiedag werden op 13 februari <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2009/02/57637.shtml">twee radiotorens</a> op het militaire terrein bezet. <br/><br/>Op 3 en 4 april wordt in Straatsburg (Fr) en Baden-Baden (De) een NAVO top gehouden waarbij ook de 60ste verjaardag wordt gevierd. Van 31 maart tot 5 april wordt daarom in Straatsburg een <a href="http://www.vredesactie.be/page.php?id=168">tegentop</a> georganiseerd. <br/><br/>Links[<a href="http://ontwapen.wordpress.com/">Ontwapen!</a>|<a href="http://www.vredesactie.be/campaign.php?id=25">Nato Game Over</a>|<a href="http://gipfelsoli.org/Home/Strasbourg_Baden-Baden_2009">Gipfelsoli</a>] <br/><br/>Features:[<a href="http://indymedia.nl/nl/2003/02/9106.shtml">2003 No Nato München</a>|Get in Shape: <a href="http://indymedia.nl/nl/2003/10/14658.shtml">1</a> , <a href="http://indymedia.nl/nl/2003/10/14723.shtml">2</a> |Bomspotting XL: <a href="http://indymedia.nl/nl/2005/04/26463.shtml">1</a> , <a href="http://indymedia.nl/nl/2005/04/26624.shtml">2</a> ]
 
Article Text
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!