indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title dag 4
 
Subtitle
 
Description overzicht dag 4 van de protesten tegen de G8: 5 Juni
 
Article Text Vandaag is gepland als een < a href="http://www.g8andwar.de/rostocklaage/rl1.php">dag van actie tegen militarisme, oorlog en marteling</a>, de blokkade van het vliegveld waar de G8 leiders aankomen, oorspronkelijkj gepland voor vandaag is verschoven naar 6 juni.<br>
Enkele acties in het kader van deze dag: een <a href="http://dissentnetzwerk.org/node/3024">protest</a> tegen de Israelische bezettingspolitiek, ...
<br><br>
In de loop van deze week gaan verschillende groepen beginnen werk te maken van verschillende blokkades om te verhinderen dat werknemers van de top in (schijn)Heiligendam hun werkplaats bereiken.
<br><br>
Vandaag start ook de <a href="http://www.g8-alternative-summit.org/de/">alternatieve G8 tegentop</a>, met tal van sprekers, debatten en gebabbel.
<br><br>
Ondertussen zijn de eerste linkse <a href="http://de.indymedia.org/2007/06/181426.shtml">groepen</a> opgedoken die zich willen distanti&euml;ren van het "geweld".
<br><br>
<b>update:</b> het coordinatiecentrum van de politie heeft alle betogingen op donderdag <a href="http://de.indymedia.org/2007/06/181428.shtml">verboden</a>.<br><br><b>blijf up to date</b> deze feature wordt regelmatig geupdated met nieuws uit de <a href="http://de.indymedia.org/ticker/en/">actielijn</a> en artikelen gepost in de <a href="http://de.indymedia.org/openposting/index.shtml">newswire</a> van indy duitsland
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!