indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title Masowe blokady G8
 
Subtitle
 
Description
W dniach 7-8 czerwca w Heiligendamm odbędzie się kolejny szczyt przywódców najbogatszych państw świata, zwany w skrócie G8. Szczyty G8 odbywają się corocznie od 1975 r., za każdym razem w innym miejscu. Dla polityków decydujących o obliczu współczesnego świata są okazją do rozmów w nieformalnej atmosferze. W skład grupy wchodzą od 1975 roku USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia i Włochy, rok później przystąpiła Kanada, a od 1998 roku także Rosja.
 
Article Text
Kraje G8 zamieszkiwane są przez zaledwie 14% ludności świata, jednak dysponują 65% światowego bogactwa. Spotkania państw G8 wyznaczają kierunki polityki międzynarodowych instytucji, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) czy Światowa Organizacja Handlu (WTO). Wiele decyzji z obszaru polityki i gospodarki podejmowanych na oficjalnych spotkaniach i forach międzynarodowych swój początek ma właśnie w trakcie szczytów G8. G8 nie posiada formalnego statusu i nie jest odpowiedzialne przed żadną instytucją międzynarodową. Więcej o krytyce G8 można przeczytać w tekście „<a href="”http://cia.bzzz.net/czym_jest_grupa_g8_0”">Czym jest grupa G8?</a>”.<br/><br/>Wszędzie, gdzie odbywają się szczyty G8, dochodzi do masowych protestów społecznych. Dlatego kolejne spotkania organizowane są w trudno dostępnych miejscach, z dala od dużych centrów miejskich. W tym roku na miejsce obrad wybrano zamek w maleńkiej miejscowości Heiligendamm (20 km od Rostocku) na północy Niemiec. Miejsce otoczone zostało naszpikowanym elektroniką płotem, mającym je zabezpieczyć od strony lądu i morza. W odpowiedzi na oficjalny szczyt od wielu miesięcy przygotowywane są masowe blokady i demonstracje aktywistów z całej Europy. Wszystko wskazuje na to, że będą to jedne z największych protestów w historii ruchu alterglobalistycznego w Europie. Nie zabraknie tam także aktywistów z Polski.<br/><br/>Pierwsze akcje i demonstracje odbywają się już teraz w Hamburgu i Berlinie. Antyszczyt rusza oficjalnie 2 marca wielką <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28769.shtml”">demonstracją w Rostocku</a>. Tego samego dnia w Schwerin odbędą się akcje antyfaszystowska w odpowiedzi na demonstrację organizowaną przez <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28877.shtml”">faszystowską partię NPD</a>.<br/><br/>Punkty zbiorcze zorganizowano w Berlinie, Hamburgu i Rostocku. Mają stanowić zaplecze koordynacyjne i informacyjne. Będzie tam można uzyskać potrzebne informacje, nawiązać kontakt z lokalnymi aktywistami, odbywać się będą dyskusje i warsztaty. Oprócz punktów zbiorczych wokół strefy Heiligendamm będą funkcjonowały trzy obozy dla przybyłych na protesty aktywistów: w Rostocku (przewidziany na 5-6 tys. osób), w Reddelich (3-5 tys. osób) oraz w Wichmannsdorf (1,5-3 tys. osób). Szczegółowe informacje na temat obozów można znaleźć <a href="”http://dissentnetzwerk.org/node/341”">na stronie Dissent!</a>.<br/><br/>Głównym celem protestujących jest zakłócenie obrad. W ciągu wielu dni organizowane będą blokady, zarówno zdecentralizowane, jak i masowe. Obok blokad i akcji protestacyjnych w dniach 5-7 czerwca odbędzie się <a href="”">alternatywny szczyt</a> – cykl wystąpień i warsztatów na tematy takie, jak globalizacja, zmian klimatycznych, deregulacja rynku pracy, edukacja, wojna, migracje i inne. <a href="”http://www.g8-alternative-summit.org/en/pages/programme.php”">Program konferencji</a>. Równolegle koło Heiligendamm odbędzie się RAF, czyli Resistant Art Festiwal. Głównym hasłem festiwalu jest: „Kultura alternatywna przeciwko ograniczaniu wolności i ujednolicaniu narodów i kultur. Sztuka jest naszą bronią”. Informacje o festiwalu na stronie <a href="”http://www.free4alter.org/”">Free 4 alternatives</a>. Kolejnym projektem są <a href="”http://dissentnetzwerk.org/wiki/Fahrradkarawanen_/_bicycle_caravans”">karawany rowerowe</a> – ich uczestnicy na protesty przyjeżdżają na rowerach z różnych części Europy: z Węgier, Szwecji, Belgii czy Berlina.<br/><br/>Akcje solidarnościowe z protestami przeciwko G8 będą się odbywały w wielu miastach Europy. W Polsce <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28918.shtml”">akcja KosmoKlaunów</a> organizowana jest w Krakowie i będzie zsynchronizowana z podobnymi akcjami we Francji, Włoszech i Belgii.<br/> <br/>Przygotowujący protesty aktywiści już spotykają się z represjami. W maju policja ogłosiła zakaz wszelkich demonstracji, link: <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28843.shtml”">zakaz demonstracji 1</a>, <a href="”http://cia.bzzz.net/g8_zakaz_demonstracji_okolo_heilingendamma”">zakaz demonstracji 2</a> w wyznaczonych strefach, tj. w promieniu kilku kilometrów od płotu otaczającego miejsce obrad, na drogach dojazdowych do Heiligendamm i wokół lotniska Rostock Laage. Organizatorzy marszu gwiaździstego wystosowali apel <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28889.shtml”">przeciwko zakazowi demonstracji</a>. Zakaz został <a href="”http://cia.bzzz.net/sad_zakaz_demonstracji_przeciwko_g8_nielegalny”unieważniony" przez="przez">/a&gt; w Schwerinie. 9 maja policja najechała na skłoty i mieszkania aktywistów w Berlinie i Hamburgu pod pretekstem szukania dowodów na <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28655.shtml”">działalność terrorystyczną</a>. Kilka osób aresztowano, zarekwirowano sprzęt komputerowy. Od aktywistów policja pobierała <a href="”http://cia.bzzz.net/g8_policja_zbiera_proby_zapachowe_jak_kiedys_robil_stasi”">próbki zapachowe</a>. Wydarzenie to pociągnęło za sobą <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28683.shtml”">szereg protestów i akcji solidarnościowych</a> w całej Europie. Na początku maja w Utrechcie <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28590.shtml" zatrzymano="zatrzymano">/a&gt; jadącą na antyszczyt. Aresztowano około 115 osób pod zarzutem zbyt dużej liczebności grupy i tamowania ruchu drogowego. 25 maja zawieszony został <a href="”http://cia.bzzz.net/niemcy_oblezona_twierdza”">układ Schengen</a>, czyli przywrócono kontrole na granicach w krajach strefy Schengen. Sytuacja ta potrwa do 9 czerwca.<br/><br/> Organizatorzy protestów przygotowali poradniki prawne, dostępne również <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/29119.shtml”">w polskiej wersji językowej</a>, <a href="”http://pl.indymedia.org/pl/2007/05/28586.shtml”">roszerzona wersja i PDF</a>. Wersja angielskojęzyczna: <a href="”http://gipfelsoli.org/Multilanguage/English/1147.html”">1</a>, a href=”https://www.indymedia.org.uk/en/2007/03/364786.html”&gt;2</a>.<br/><br/><br/>Szczegółowe informacje na temat antyszczytu można znaleźć na stronach: www.dissentnetwork.org; www.gipfelsoli.org; w <a href="”http://dissentnetzwerk.org/files/news5.pdf”">biuletynie informacyjnym sieci Dissent!</a>.<br/>Materiały filmowe na temat G8 można obejrzeć na stronie <a href="”http://www.g8-tv.org/”">G8 TV</a>, a informacyjny slideshow na stronie <a href="”http://gipfelsoli.org/rcms_repos/Tools/g8_2007_slideshow.zip”">gipfelsoli</a>.<br/><br/>Oraz na stronach:<br/><a href="”http://www.g8-2007.de”">www.g8-2007.de</a> | <a href="”http://www.g8-germany.info”">www.g8-germany.info</a> | <a href="”http://www.blockaid.org”">www.blockaid.org</a> | <a href="”http://www.hamburg.dissentnetzwerk.org”">www.hamburg.dissentnetzwerk.org</a> | <a href="”http://www.no-g8.tk”">www.no-g8.tk</a> | <a href="”http://www.friedenskooperative.de”">www.friedenskooperative.de</a> | <a href="”http://www.heiligendamm2007.de”">www.heiligendamm2007.de</a> | <a href="”http://www.g8-alternative-summit.org/en”">www.g8-alternative-summit.org</a> | <a href="”http://www.antig8.tk”">www.antig8.tk</a> | <a href="”http://www.vision07.net”">www.vision07.ne</a> | <a href="”http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/g82007”">http://www.nadir.org</a> | <a href="”http://www.iaf-ifa.org/News/G8_germany”">http://www.iaf-ifa.org</a> | <a href="”http://www.irevolution.int.tc”">www.irevolution.int.tc</a> | <a href="”http://www.lists.riseup.net/www/info/g8-int”">www.lists.riseup.net</a> | <a href="”http://www.g8andwar.de”">www.g8andwar.de</a> | <a href="”http://www.dissent.org.uk”">www.dissent.org.uk</a> | <a href="”http://www.wombles.org.uk”">www.wombles.org.uk</a> | <a href="”http://www.indymedia.org.uk/en/actions/2007/g8”">www.indymedia.org.uk</a><br/> PROGRAM ANTYSZCZYTU:<br/>-Piątek, 1 czerwca<br/>Dzień akcji antywojennych<br/><br/>-Sobota, 2 czerwca<br/>Otwarcie obozów. Wielka demonstracja w Rostocku.<br/>Demonstracja antyfaszystowska w Schwerin, w odpowiedzi na organizowaną tego dnia przez nazistów manifestację w tym mieście<br/>Koncert<br/><br/>-Niedziela, 3 czerwca<br/>Dzień akcji poświęconych Globalnemu Rolnictwu<br/><br/>-Poniedziałek, 4 czerwca<br/>Dzień poświęcony problemom migracji<br/><br/>-Wtorek, 5 czerwca<br/>Akcje przeciwko militaryzmowi, wojnie i torturom<br/><br/>-Środa, 6 czerwca<br/>Akcje przeciwko militaryzmowi. Blokada lotniska Rostock Laage<br/>Od rana masowe oraz zdecentralizowane blokady wokół strefy Heiligendamm<br/>Wieczorem obrady i ustalanie strategii<br/><br/>-Czwartek, 7 czerwca<br/>Marsz gwiaździsty<br/>Zdecentralizowane blokady<br/>Blokada lotniska Rostock Laage<br/><br/>-Piątek, 8 czerwca<br/>Międzynarodowy dzień akcji bezpośrednich przeciwko zmianom klimatu i G8<br/>Zdecentralizowane blokady wymierzone w wyjeżdżających z Heiligendamm<br/>Finałowa demonstracja w Rostocku<br/><br/></a>
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!