indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title MANIFESTACIÓN EN VALÈNCIA 1 DE ABRIL 2006
 
Subtitle
 
Description <a class="wiki" target="_blank" href="http://www.pkat.info/">PER QUÈ NO VOLEM L'ALTA TENSIÓ???</a> (18h. Sede de Iberdrola. C/ Isabel la Católica)<br />
<br />
<a class="wiki" href="http://valencia.indymedia.org/display.php?articleId=1373">CLARO como el AGUA.../...GRIS como el HORMIGÓN</a> + <a class="wiki" href="http://valencia.indymedia.org/display.php?articleId=1360">Eivïssa: Destrossa, Repressió i Resistència</a> + <a class="wiki" href="http://valencia.indymedia.org/display.php?articleId=1254">[Estudi</a> La rendibilitat de l'horta de Vera no és qüestionable] + <a class="wiki" href="http://valencia.indymedia.org/display.php?articleId=1249">Per L'Horta respón l'informe de la Conselleria de Territori</a> + <a class="wiki" href="http://valencia.indymedia.org/display.php?articleId=1248">El Cabanyal: l'art de resistir</a> + <a class="wiki" href="http://valencia.indymedia.org/display.php?articleId=1226"><br />
Subestación de Patraix (Valencia): entrevista con el síndic</a> + <a class="wiki" href="http://valencia.indymedia.org/display.php?articleId=1222">Salvem els nostres pobles. No a la destrucció</a> + <a class="wiki" href="http://valencia.indymedia.org/display.php?articleId=1205">Front al camp de golf boicot a La Española</a><br />
 
Article Text
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!