indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title ecologia (ca)
 
Subtitle
 
Description <h2><a name="Respecte_i_responsabilitat_enver"> </a> <img src="http://barcelona.indymedia.org/usermedia/image/7/thumb/hnosdalton.jpg" align="right" hspace="10">Respecte i responsabilitat envers els animals </h2>
<p><b>Accions pels drets dels animals:</b> <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/229668/index.php">Grups de vàndals ens envien les seues maldats quotidianes per l'alliberament animal</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/231268/index.php">Setenta activistes es depullen per a denunciar l'ús d'animals en la indústria pelletera</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/226704/index.php">Apedrejat un Mail-Box de UPS [Galiza]</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/73024">Acció del Front d'Alliberament Animal a València</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/82806">Alliberament de visons a Galicia a càrrec del Front d'Alliberament Animal</a> </p>
<p> <b>més infos relacionades:</b> <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/155409">Activistes de l'alliberament animal perseguits per pelleters</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/195203"> Amb l´estiu arriben les festes bàrbares contra els animals </a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/165678"> La revista Interviu i el Front d'Alliberament Animal </a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/218548/index.php"> Guerra a l'experimentació animal </a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/83002"> Reflexions generals sobre la crueltat</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/149085"> Per a reflexionar</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/142122"> Missatge als vegans i als defensors de l'animalitat </a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/192006">Descarrega el número 2 de la revista "Mundo Vegano"</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/117612"> Com ajudar als animals?</a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/213230"> Autogestionem les nostres vides per a autogestionar les nostres lluites </a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/220163/index.php"> Vegetarianisme i veganisme </a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/217658/index.php"> Festival Antitaurí animalista de Barcelona </a> + <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/214556/index.php"> Bèsties reals i víctimes animals </a></b></p>

<p><b>++info::<a href="http://barcelona.indymedia.org/?category=ecologia">&gt;&gt;&gt;ecologia</a></b></p>
 
Article Text
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!