indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title Extreem politiegeweld bij massa arrestatie anti-fascistische betogers
 
Subtitle 3
 
Description <a href="http://www.indymedia.nl/nl/2004/06/19467.shtml"><img border="0" align="left" src="http://indymedia.nl/icon/2004/06/19520.jpg"/></a>Ruim 300 antifascistische demonstranten zijn zaterdag 5 juni gearresteerd door de Haagse politie bij een protest tegen de neo-nazistische NVU, die verderop in de stad marcheerde. De betogers tegen het fascisme werden door een grote ME-macht ingesloten. Bij een uitbraakpoging door een deel van de demonstranten, trad de politie hard en gewelddadig op. Enkele gewonde demonstranten zijn met ambulances afgevoerd. De politie sloeg en hield ook betogers tegen op straat die niets met het relletje te maken hadden en weg wilden. <p>Vrijwel alle antifascistische demonstranten zijn gearresteerd. Getuigen verhalen op indymedia onder meer van extreem politiegeweld en sadistische en vernederende behandelingen. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten, velen hebben een 'schikkingsvoorstel' van 100 euro gekregen. Twintig mensen schijnen beschuldigd te worden van 'zware geweldpleging'. Inmiddels echter hebben enkelen daarvan al kunnen verklaren dat ze volkomen geweldloos waren en het juist de politie was die buitensporig geweld heeft gebruikt.</p><p><b>Update</b>: lees uitgebreid <a href="http://indymedia.nl/nl/2004/06/19519.shtml#comment.38360">getuigenis</a> over het verloop van de dag.</p><p>[ <a href="http://indymedia.nl/nl/2004/06/19440.shtml">foto set 1</a> | <a href="http://indymedia.nl/nl/2004/06/19467.shtml#comment.38264">set 2</a> | <a href="http://indymedia.nl/nl/2004/06/19486.shtml">audio</a> |</p>
 
Article Text
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!