indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title manipulació i mitjans de comunicació (ca)
 
Subtitle 3
 
Description <h2>criminalització del moviment okupa</h2>

<p><img src="http://barcelona.indymedia.org/usermedia/image/5/thumb/desinformacio.jpg" align="right" hspace=10><a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/124735/index.php">Els ma$media produeixen estereotips</a> i <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/130771/index.php">creen opinió basant-se en la desinformació</a>. Mentres que <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/113121/index.php">l'especulació immobiliària és evident</a>, en comptes d'informar sobre les seves causes, <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/111579/index.php">mostrar solucions</a> i denunciar la ineficàcia o corrupció dels polítics, <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/124246/index.php">ara estan rentant la cara a especuladors com Porcioles</a>, prenent, sense contrastar, <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/112199/index.php">com a font sempre a la policia</a> i <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/110399/index.php">criminalitzant</a> o <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/112376/index.php">silenciant</a> al movimient okupa que denuncia la corrupció en aquest àmbit, <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/115041/index.php">la privatització dels espais públics</a> i actúa en conseqüència. Ho fan amb adjectius com <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/111053/index.php">"guarros"</a>, <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/111578/index.php">"vagos"</a>, <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/110678/index.php">"gamberros"</a>, <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/112679/index.php">nens de papà</a>, <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/109238/index.php">violents</a>, etc. Llavors s'estranyen quan intenten cobrir un desallotjament i <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/109750/index.php">la gent els rebutja</a> per la seva col.laboració amb la criminalizació (<a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/113957/index.php">ABC</a> - <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/113872/index.php">Levante</a>). També <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/122704/index.php">obliden que una part de la societat recolza al moviment okupa</a>. Sembla ser que la professió de periodista està a punt d'extingir-se, ja que si informes verídicament, probablement et despediran o patiràs <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/130995/index.php">mobbing</a>, de manera que qui vol realment informar ha de <a href="http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/112041/index.php">buscar altres camins</a>. <br><br>
<b>+info:: <a href="http://barcelona.indymedia.org/?category=manipulacio_mitjans"> >>>comunicació</a></b></p>
 
Article Text
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!